Testamenten en nalatenschappen in Spanje

De ervaring van onze advocaten gespecialiseerd in testamenten en erfenissen in Spanje staat tot uw beschikking. 

Testamenten en nalatenschappen in Marbella, Spanje

Als u uw bezit goed wenst na te laten is het erg belangrijk uw testament in Spanje goed voor te bereiden en daarbij rekening te houden met de bijkomende fiscale kosten voor de erfgenamen. Het is zodoende van essentieel belang om een planning te maken van uw vermogen en een testament op te maken op basis waarvan uw bezit op de best mogelijke wijze wordt verdeeld met de laagst mogelijke fiscale impact voor de erfgenamen.  De nalatenschap in Spanje moet haar bestemming bereiken zonder dat dit een zorg inhoudt voor uw erfgenamen.

Bij PERICIA Advocaten en Economen in Spanje bieden we onze kennis en ervaring aan om uw nalatenschap in een testament op te nemen, waarbij we alle mogelijke fiscale kosten zo laag mogelijk zullen houden. We houden hierbij altijd rekening met de legitieme porties zodat er geen overbedelingen ontstaan die op hun beurt weer kunnen leiden tot andere belastingen zoals op schenkingen of op overdacht van vermogenselementen. We bieden tevens onze diensten aan voor cliënten die als executeur werden aangesteld en deze functie wensen te aanvaarden. In dat geval zien we erop toe dat alles volgens  de wensen van de testateur wordt uitgevoerd. 

We bereiden ook de Spaanse verklaring van erfrecht en de verdeling van de nalatenschap voor en zorgen later voor de betaling van de successie- en/of schenkingsrechten, zodat alles binnen de juiste termijn en volgens de correcte procedure geschiedt. Een andere belasting waarmee we rekening moeten houden is de plusvalía-gemeentebelasting. Dit is de belasting over de meerwaarde van terreinen. Het kan gaan om een groot bedrag en als dat niet binnen de correcte termijn wordt betaald, zijn de kosten en toeslagen die gerekend worden erg hoog.

Bij de verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen kan blijken dat zij er niet mee akkoord gaan. In dit geval moet een gerechtsprocedure worden gestart. Ook daarin kan PERICIA u bijstaan.  

Andere gerechtelijke stappen omtrent nalatenschappen in Spanje waar PERICIA bij kan helpen, is het betwisten van een testament. In sommige gevallen is de verdeling en toedeling die werd uitgevoerd niet correct en kunnen er inbrengen zijn waarmee geen rekening werd gehouden bij het verdelen van de nalatenschap. Denk aan de levering van specifieke goederen aan een bepaalde erfgenaam. 

Wanneer de erfgenamen niet-residenten zijn in Spanje moet bekeken worden of de overledene al dan niet resident was in Spanje. Is dat niet het geval dan moet gekeken worden of de overledene dan niet resident was in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Afhankelijk hiervan zal de erfgenaam successie- en/of schenkingsrechten in het ene of het andere land moeten betalen. Indien de erfgenaam niet-resident is, moeten de voormelde belastingen aan de Spaanse belastingdienst op nationaal niveau worden betaald. Tot voor kort konden niet-residenten niet de fiscale verminderingen toepassen die in de Autonome Gemeenschappen van toepassing waren, maar deze situatie werd rechtgetrokken door verschillende vonnissen van het Hooggerechtshof en het Europees Hof van Justitie. Zowel de residenten van de Europese Unie als inwoners van buiten de Europese Unie kunnen nu aanspraak maken op de fiscalen aftrekposten van de Autonome Gemeenschappen in geval er een connectiepunt bestaat. Dankzij de voormelde vonnissen kunnen niet-residenten die eerder successie- en/of schenkingsrechten hebben moeten betalen deze sommen inclusief wettelijke rente nu terugvorderen. Ook hier kan PERICIA u bijstaan.

In dit geval zijn er twee mogelijkheden: Als er nog geen vier jaar voorbij zijn gegaan, wordt teruggave verzocht middels ‘het verzoek van teruggave van onverschuldigde betaalde bedragen’. Indien er meer dan vier jaar zijn verstreken, dan kan het via een buitengewoon hoger beroep van herziening worden teruggevorderd.

Op basis van het voorgaande blijkt dat zowel het opmaken van het Spaanse testament als het vereffenen van de nalatenschap in Spanje en de vereffening van de bijbehorende belasting een omslachtige procedure kan zijn. Die procedure wordt nog complexer als het gaat om niet-residenten. Zodoende is het dus essentieel om een expert te raadplegen. De Nederlandstalige advocaten en economen van PERICIA beschikken over jarenlange expertise op het gebied van testamenten en nalatenschappen. Zij zullen uw zaak persoonlijk bestuderen zodat het volledige proces vlot en fiscaal efficiënt verloopt.

Neem nu contact op met ons Spaans advocatenkantoor en team van economen PERICIA voor al uw fiscale, juridische en boekhoudkundige vragen.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies