Patrimoniale insolventie van ondernemingen in Spanje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pericia, advocaten en economen in Marbella, heeft het plezier om enkele blogs te schrijven over de Patrimoniale insolventie van ondernemingen in Spanje, en concreet over de verantwoordelijkheid van de bestuurder van een Spaanse onderneming met onbetaalde schulden – GEZAMENLIJKE SCHULDEISERS.

De bestuurder (enig, solidair, gezamenlijk of raad van bestuur) is een “sleutelfiguur” voor de werking van een handelsonderneming in Spanje. Iedereen kan te weten komen wie de beheerder van een onderneming is, omdat deze functie en de invulling ervan vermeld dient te worden in het Handelsregister in Spanje (openbare informatie). 

In veel gevallen wordt het feitelijke beheer van de Spaanse onderneming (ten opzichte van derden) uitgevoerd door andere personen dan de beheerder, die handelen met een bevoegdheid die hen toegekend werd door de beheerder zelf, hieronder verstaan we ook  “belastingadviseurs of advocaten”.

Het is zeer belangrijk om erop te wijzen dat het in bepaalde gevallen de bestuurder zal zijn, die zich voor derden zal moeten verantwoorden voor onbetaalde schulden van de onderneming, een heel belangrijke omstandigheid waarmee personen die de taak aanvaarden beheerder te zijn van een onderneming, rekening moeten houden. 

Een handelsonderneming in Spanje kan zich in een negatieve vermogenssituatie bevinden, hetzij omdat er zich een “nalatigheid” voorgedaan heeft in de boekhouding (negatief netto vermogen), hetzij omdat de onderneming “insolvent” is. 

De patrimoniale insolventie van een onderneming in Spanje kan gedefinieerd worden als de situatie waarin een onderneming zich bevindt wanneer ze niet in staat is om haar schulden tijdig te betalen. 

Deze insolventie kan tijdelijk zijn, omdat ze afhankelijk is van de inning van een factuur aan een klant waarmee de leveranciers vervolgens betaald kunnen worden, maar in veel gevallen is dit niet zo. 

Een van de grote problemen waarmee beheerders van een onderneming in Spanje geconfronteerd worden, is de mogelijkheid om verantwoordelijk gehouden te worden voor de betaling van de schulden van de onderneming. 

Om dit soort situaties te vermijden, raden we beheerders aan om om de zoveel tijd van hun adviseurs een verslag te eisen van de vermogenssituatie van de onderneming en deze te laten evalueren door een onafhankelijke expert. 

Pericia Advocaten en Economen is een professioneel kantoor in Marbella (Málaga) dat gespecialiseerd is in het adviseren van bedrijven die te maken hebben met financiële problemen of patrimoniale insolventie. 

PATRIMONIALE INSOLVENTIE VAN ONDERNEMINGEN IN SPANJE.

Er zijn twee wetten waarmee vooral rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de geschikte strategie om te vermijden dat een beheerder van een handelsonderneming verantwoordelijk gehouden wordt voor de schulden van een onderneming (Wet op de Kapitaalvennootschappen en de Faillissementswet).

De Spaanse wet op de Kapitaalvennootschappen bepaalt in artikel 363 LSC wat de oorzaken zijn op grond waarvan een handelsonderneming ontbonden dient te worden. De meest opvallende hieronder zijn de ontbinding omwille van de duidelijke onmogelijkheid om de sociale doelstelling te bereiken en wanneer het netto vermogen van de onderneming (eigen kapitaal) lager is dan 50% van het maatschappelijke kapitaal (dit tweede geval kan rechtgezet worden op andere manieren dan met gezamenlijke schuldeisers, zoals een kapitaalsvermindering door verliescompensatie). 

Artikel 367 LSC bepaalt dat de beheerders verantwoordelijk gehouden kunnen worden (bij vorderingen door derden – schuldeisers) voor de betaling van de maatschappelijke verplichtingen van na de opstarting van de juridische zaak tot ontbinding, aangegeven in artikel 363 LSC, indien er niet verzocht wordt tot een LIQUIDATIEPROCEDURE in Spanje binnen een termijn van 2 maanden volgend op de datum waarop men zich bewust geworden is of had moeten zijn van de insolventie. 

Volgens de bepalingen van de Faillissementswet in Spanje, dient deze termijn berekend te worden wanneer de volgende vereisten aanwezig zijn: 

1.º De algemene staking van lopende betaling van de verplichtingen van de schuldenaar, het is te zeggen, wanneer men “weet” dat het onmogelijk is dat de onderneming de betaling kan uitvoeren van alle schulden die ze dient te betalen. 

2.º Bij het bestaan van beslag door lopende tenuitvoerleggingen die een algemene invloed hebben op het vermogen van de schuldenaar. 

3.º Het gehaast of destructief leegmaken of liquideren van goederen door de schuldenaar. 

4.º Algemene niet-vervulling van verplichtingen van een van de volgende soorten: de betaling van belastingverplichtingen die opeisbaar zijn tijdens de drie maanden voor de aanvraag van gezamenlijke schuldeisers, de betaling van bijdragen voor de Sociale Zekerheid, en andere bedragen voor gezamenlijke inning in dezelfde periode; de betaling van lonen en schadevergoedingen en andere vergoedingen, die voortvloeien uit overeenkomstige arbeidsverhoudingen in de laatste drie maanden. 

Een insolventieprocedure, opgestart binnen de overeenkomstige termijn, vermijdt niet enkel de mogelijkheid dat de beheerder verantwoordelijk gehouden kan worden voor de schulden van de onderneming, maar ze kan er ook voor zorgen dat een deel van deze lopende schuld voor de onderneming ‘kwijtgescholden’ wordt. 

Voorbeeld:

We stellen ons een onderneming voor waarvan het enige vermogen bestaat uit een bankrekening met een bedrag van 10.000€ en een saldo van klanten van 60.000€, en die enkele schulden heeft ten overstaan van derden voor een bedrag van 70.000€. Op een bepaald ogenblik stelt men vast dat 40.000€ van het saldo van de klanten niet geïnd zal kunnen worden omdat deze klant zijn zaak gesloten heeft. 

Welnu, in dit geval dient de beheerder van de onderneming bij de Juzgado de lo mercantil (handelsrechtbank) een faillissementsprocedure op te starten binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop men zich bewust geworden is van de onmogelijkheid om het vermelde saldo van 40.000€ te innen. Indien dit niet gebeurt, kan de schuldeiser de betaling van deze schuld “juridisch” van hem opeisen. 

In bepaalde situaties kan de beheerder indien hij deze faillissementsprocedure opgestart heeft, niet alleen bereiken dat hij ontheven wordt van verantwoordelijkheid, maar ook een deel van de betaling van de betrokken schuld verminderen door mechanismen van annulering en uitstel opgenomen in de faillissementswet. 

Aarzel niet om nu contact op te nemen met Pericia, uw advocatenkantoor in Marbella, dat gespecialiseerd is in advisering van ondernemingen die te maken hebben met financiële problemen of patrimoniale insolventie. 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies