Handelsrecht, vennootschapsrecht in Spanje

Pericia heeft een team dat gespecialiseerd is in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht en handelsrecht. Wij zijn experts in het adviseren van moderne bedrijven in alle fasen van hun sociale leven.

Handelsrecht en Vennootschapsrecht in Spanje:

De afdeling handelsrecht en vennootschapsrecht van PERICIA beschikt over hooggekwalificeerde professionals die integrale adviesverlening bieden aan bedrijven en particulieren.

De professionals van het kantoor PERICIA Advocaten en Economen zijn zeer vakkundig in de adviesverlening van allerlei soorten transacties op zowel het niveau van de vennootschap of van de vennoten, zoals het oprichten van vennootschappen, fusies tussen vennootschappen, overnames, vereffeningen of fiscale verwerkingen ervan in de verschillende fases.  

Tevens zijn de professionals van PERICIA zeer ervaren wat betreft de procedurele kant van het handelsrecht. Zij bieden oplossingen voor bijvoorbeeld de betwisting van besluiten genomen door de vennootschap, conflicten onder vennoten of tussen vennoten en de vennootschap. 

Eén van de specialiteiten van het Handelsrecht en Vennootschapsrecht waarin PERICIA heel wat ervaring heeft, gaat over familiebedrijven. Als advocaten en economen van familiebedrijven in Spanje vinden we het essentieelom altijd een akkoord proberen te bereiken en een goede verstandhouding tussen alle vennoten te behouden, teneinde het bedrijf te beschermen en zo de opvolging van generatie op generatie te bevorderen.

De ervaring van onze afdeling is groot op het gebied van bedrijfsherstructureringen (fusies, splitsingen) en van adviesverlening inzake aansprakelijkheidskwesties van  zaakvoerders en om algemene vennootschapshandelingen aan te kaarten, zoals de wijziging van statuten of de verdeling van dividenden.

We bieden tevens advies bij het sluiten van contracten en het nagaan ervan bij de aan- en verkoop van bedrijven en aandelen.

PERICIA is gespecialiseerd in de analyse van en het toezicht op de haalbaarheid en kredietwaardigheid van bedrijven maar is ook goed thuis in procedures inzake faillietverklaringen. Alle leden van PERICIA zijn immers curatoren of zijn dat geweest.

Deze afdeling Handelsrecht en Vennootschapsrecht bestaat uit vakkundige adviseurs voor alle soorten bedrijven bij eender welke kwestie in welke fase dan ook van het bedrijfsleven.

Win Pericia Abogados

De door PERICIA meest behandelde procedures zijn:

 • Oprichten van handelsvennootschappen in Spanje
 • Besluiten van aandeelhouders onderhandelen en in een contract vastleggen
 • Omzetting van Spaanse handelsvennootschappen
 • Bedrijfsherstructureringen
 • Algemene bedrijfstransacties
 • Adviesverlening aan de Raad van Bestuur
 • Voorbereiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • Betwisting van besluiten van de vennootschap
 • Formuleren, onderhandelen en ondertekenen van aankoop- en verkoopovereenkomsten van aandelen en vastlegging van zakelijke rechten over aandelen
 • Vereffening van vennootschappen in Spanje
 • Due diligence
 • Familieprotocol
 • Het opmaken van overeenkomsten tussen vennoten
 • Betwisting van besluiten getroffen door de vennootschap
 • Faillissementsplanning
 • Curatoren

Insolventierecht in Spanje

Het multidisciplinaire team van PERICIA geeft zowel advies bij de handelingen die moeten worden uitgevoerd in de fase die vooraf gaat aan het gerechtelijk akkoord voor faillissement als bij de handelingen die uit de faillietverklaring voortvloeien. De jarenlange ervaring van de professionals van PERICIA Advocaten en Economen in een insolventieprocedure en in de adviesverlening aan cliënten uit verschillende sectoren, stelt ons in staat deze kwesties op een vakkundige en proactieve wijze aan te pakken.

PERICIA als adviseur van de schuldenaar

 • Adviesverlening in de fase die vooraf gaat aan het gerechtelijk akkoord voor faillissement wanneer onderhandeld moet worden met de schuldeisers, advies geboden over herfinanciering, herstructurering, etc.
 • Het voorbereiden en onderhandelen van het voorafgaand gerechtelijk akkoord met schuldeisers
 • Voorafgaande onderhandelingen met de belastingdienst
 • Collectief ontslag
 • Verdediging van de gefailleerde tijdens de gemeenschappelijke fase en tijdens de vereffening
 • Betwisting van vorderingen
 • Verdediging van de cliënt in geval van vorderingen tot nietigverklaringen

PERICIA als adviseur van de schuldeiser

 • Het onderhandelen van het voorafgaand gerechtelijk akkoord met de schuldenaar
 • Communicatie en verdediging van de vorderingen van de schuldeiser
 • Uitoefening van zakelijke garanties
 • Vorderingen tot aansprakelijkheid van zaakvoerders en curatoren

PERICIA als curator

 • Collectief ontslag
 • Opmaken van de verplichte tijdelijke en definitieve verslagen
 • In voorkomend geval, de vereffening van het bedrijf
 • Uitoefening van vorderingen tot nietigverklaringen
 • Vorderingen tot aansprakelijkheid van de zaakvoerders
 • Kwalificatie van de faillietverklaring

Aarzel niet om contact op te nemen met een van de professionals van ons kantoor van juristen en economen in Marbella.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies